WAŻNE: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem Portalu Ogłoszeń ARiMR

Zapytanie ofertowe dostępne jest pod numerem: 36/20/06/2018

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia