Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej, zmianie uległa lista operacji niewybranych do dofinansowania.

Lista operacji niewybranych do dofinansowania po protestach:

Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków na poszczególne przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

3. Lista operacji niewybranaych do dofinansowania

Rozwijanie działalności gospodarczej

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

3. Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

3. Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w zakresie włączenia społecznego

1. Lista operacji zgodnych

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady LGD Krajna Złotowska