Tytuł operacji: Zwiększenie dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę integracyjnego placu zabaw w Jastrowiu.

Operacja polegała na budowie integracyjnego placu zabaw na terenie miasta Jastrowia, ul. Kolejowa, na części działki nr 1593. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Horyzont zakładało zamontowanie na terenie użyczonej od Gminy i Miasta Jastrowie części działki zestawu urządzeń placu zabaw dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zakupiono i zamontowano 4 ławki, kosz na śmieci oraz 2 tablice informacyjne (regulamin integracyjnego placu zabaw oraz tablica z informacją dotyczącą realizacji projektu ze wsparciem środków LGD). Po zakończeniu montażu urządzeń placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej (ławki, tablice, kosz na śmieci)  nasadzono drzewa i krzewy.  Zamontowany plac zabaw jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zestaw posiada  podjazdy o łagodnym kącie nachylenia umożliwiającym swobodny i samodzielny dostęp do urządzeń.

 Kwota dofinansowania: według wniosku o płatność 45152,87 zł

 Koszt operacji: 50169,86 zł