Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków z posiedzenia Rady LGD z dnia 21.07.2021 r. na poszczególne przedsięwzięcia:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

3. Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

 

INWESTYCJE W OBSZARZE TURYSTYKI I REKREACJI

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

 

WSPIERANIE TWORZENIA I ROZWOJU INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD