Miasto Złotów - zapraszamy na konsultacje 08-082022

Miasto Złotów - zapraszamy na konsultacje

Gmina Zakrzewo - zapraszamy na konsultacje 08-082022

Gmina Zakrzewo - zapraszamy na konsultacje

Gmina Jastrowie - zapraszamy na konsultacje 08-082022

Gmina Jastrowie - zapraszamy na konsultacje

Projekt edukacyjny dla KGW 08-082022

Projekt edukacyjny dla KGW

W imieniu Organizatorów zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu "Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe" obejmujące tematy: - moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostaną cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), - moduł 2: komunikacja interpersonalna, - moduł 3: produkcja i przetwórstwo, - moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.

Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

czytaj więcej...
Poddziałanie 19.2 - Aktualizacja formularzy 04-082022

Poddziałanie 19.2 - Aktualizacja formularzy

Szanowni Państwo,
 
W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 wprowadzających zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zmianie ulegają następujące dokumenty:
- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 
Ww. formularze znajdują się także na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
oraz na stronie internetowej UMWW pod adresem:
 
Wyżej wymienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Gmina Tarnówka - Zapraszamy na konsultacje 01-082022

Gmina Tarnówka - Zapraszamy na konsultacje