Ruszył nabór wniosków! 26-052020

Ruszył nabór wniosków!

Uwaga! Od dziś ruszamy z naborem wniosków na następujące przedsięwzięcia:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej 18/2020
2. Rozwijanie działalności gospodarczej 19/2020
3. Inwestycje o obszarze turystyki i rekreacji 20/2020
4. Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR 21/2020
5. Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów i rynków lokalnych 22/2020
6. Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego 23/2020.
Wnioski przyjmowane są w biurze LGD (pokój 38A).
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00.
Nabór potrwa do 9 czerwca.

Ogłoszenie o naborze wniosków 08-052020

Ogłoszenie o naborze wniosków

Szanowni Państwo,
informujemy, że w zakładce NABORY pojawiły się aktualne ogłoszenia o naborze wniosków na przedsięwzięcia:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej 18/2020
2. Rozwijanie działalności gospodarczej 19/2020
3. Inwestycje o obszarze turystyki i rekreacji 20/2020
4. Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR 21/2020
5. Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów i rynków lokalnych 22/2020
6. Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego 23/2020

Jednocześnie informujemy, że skorzystanie z doradztwa indywidualnego jest możliwe po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Telefon: 67 263 33 98

Bitwa Regionów odwołana! 07-052020

Bitwa Regionów odwołana!

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi 07-052020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi

W załączeniu zamieszczamy  pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.
 

PISMO DO SAMORZĄDÓW

Ważny komunikat dla Beneficjentów 19.2 28-042020

Ważny komunikat dla Beneficjentów 19.2

Szanowni Beneficjenci,

w załączniku udostępniamy Państwu komunikat wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

KOMUNIKAT - TRYB KONKURENCYJNY

Linki źródłowe:
1. http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2020/04/27/komunikat-dotyczacy-trybu-konkurencyjnego-w-ramach-prow-2014-2020/?fbclid=IwAR2m7PaaA3LGI5Q2N3EczuovFl7LAcc84jUWmlYN00Jl7UHDwDJb9oNHtmY

2. https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html?fbclid=IwAR0Ys-kBIDwrdlsBME49VODORNiE5Mp2MhcAm59Sf_eP-zb4SwvUGyjNeBs

Nabory - informacja 14-042020

Nabory - informacja

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska informuje, że Harmonogram planowanych naborów wniosków został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Nabór wniosków odbędzie się w drugiej połowie maja br i będzie dotyczył następujących operacji:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej
3. Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR
4. Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
5. Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji
6. Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów żywnościowych i rynków

Informujemy ponadto, że istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na doradztwo indywidualne.