Przedsięwzięcie pn. „EKOALM szkolenia i doradztwo Arkadiusz Leszek Michalski” to działalność gospodarcza oparta na prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Dzięki realizacji zadania udało się zakupić ule wielkopolskie wraz z niezbędnym wyposażeniem, sprzęt elektroniczny, ubrania ochronne dla uczestników, materiały marketingowe oraz wykonać stronę internetową www.ekoalm.pl na którą serdecznie zapraszamy.
Łączna kwota wydatków wyniosła około 68 500,00 złotych co stanowi około 103,79% wydatków zakładanych na etapie składania wniosku, w którym koszt przedsięwzięcia oszacowano na 66 000,00 złotych.
Dzięki uzyskaniu kwoty dofinansowania udało się przygotować ofertę dla instytucji publicznych, firm oraz osób indywidualnych.
Całkowita kwota dofinansowania – 60 000,00 zł
Ogólna kwota przedsięwzięcia – około 68 500,00 zł