Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków z posiedzenia Rady LGD z dnia 28.07.2017 r. na poszczególne przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Lista operacj zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

3. Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Rozwijanie działalności gospodarczej

1. LIsta operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

3. LIsta operacji niewybranych do dofinansowania

Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. LIsta operacji wybranych do dofinansowania

Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR - nie wpłynął wniosek

Protokół z posiedzenia Rady LGD