Stowarzyszenie  obejmuje  swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Realizując  swe  cele  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju jest Powiat Złotowski:

Powiat Złotowski

Misto Złotów

Gmina Złotów

 

Gmina Krajenka

Gmina Jastrowie

Gmina Lipka

 

Gmina Okonek

Gmina Zakrzewo

Gmina Tarnówka