Dziś przybliżamy projekt "Rozmaitości Powiatu Złotowskiego" z zakresu "Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR", zrealizowanego przez Powiat Złotowski.
Wydano publikację pt. „Rozmaitości Powiatu Złotowskiego” na papierze kredowym 130g. w formacie B-5, liczba stron około 80 w pełnym kolorze w miękkiej oprawie i nakładzie 1500 sztuk. Grupą docelową są mieszkańcy Powiatu Złotowskiego. Publikacja zostanie udostępniona nieodpłatnie mieszkańcom Powiatu Złotowskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie (Wydział Organizacyjny i Promocji) oraz przekazana będzie do urzędów Gmin w celu nieodpłatnego udostępnienia mieszkańcom poszczególnych gmin.
W ramach operacji nie planuje się uzyskiwać dochodu.

Informacja o kwocie dofinansowania - 31 815,00 zł
Informacja o kwocie ogólnej - 50 000,00 zł