„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania Wsparcie da rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW 2014 – 2020. Operacja ma na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Wynikiem operacji będzie podniesienie kompetencji podmiotów zaangażowanych w LSR i społeczności lokalnych, oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

W związku z opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kreatywnych warsztatach.

Harmonogram spotkań w poszczególnych gminach znajduje się na plakacie.