Celem operacji była przebudowa drogi gminnej nr 103100P na długości 350 m i szerokości 2,50 m w celu skrócenia  drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Kościoła, Zespołu Szkół,  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Banku Spółdzielczego, placówki pocztowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zrealizowana inwestycja dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców gminy chcących skorzystać ze skróconego czasu  dotarcia do ww. do budynków użyteczności publicznej, szczególnie dla osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z parkingu umiejscowionego przy Urzędzie Gminy, a tym samym znajdującym się obok Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Lipce. 

Koszt całkowity zadania wynosi: 88 805,39 zł
Dotacja wynosi: 55 959,01 zł