Przemysław Kurdzieko - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Adam Pulit - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Grzegorz Piękoś - Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia
Agnieszka Głyżewska– Klofik - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Marek Buława - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Stefan Kitela - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Piotr Lach - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Jacek Mościcki - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Andrzej Jasiłek - Członek Zarządu Stowarzyszenia