Przemysław Kurdzieko - Prezes Stowarzyszenia

Adam Pulit - Wiceprezes Stowarzyszenia

Grzegorz Piękoś - Skarbnik Stowarzyszenia

Małgorzata Sameć - Sekretarz Stowarzyszenia

Henryk Dobrosielski - Członek Zarządu

Stefan Kitela - Członek Zarrądu

Piotr Lach - Członek Zarządu

Jacek Mościcki - Członek Zarządu

Piotr Wojtiuk  - Członek Zarządu