Zadanie dotyczyło przebudowy drogi gminnej wraz z parkingiem.
Dostęp do wyremontowanej drogi gminnej jest nieograniczony dla ogółu społeczności lokalnej.
Droga prowadzi do obiektu użyteczności publicznej jakim jest budynek, w którym znajduje się szkoła i przedszkole jak również łączy się z drogą wyższego rzędu - z drogą powiatową.

Kwota dofinansowania wyniosła: 76 330, 00 zł
Kwota ogólna to: 156 943, 30 zł