Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków z posiedzenia Rady LGD z dnia 09.01.2024 r. na poszczególne przedsięwzięcia:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nr 28/2023

1. Lista operacji zgodnych z LSR
2. Lista operacji wybranych do dofinansowania
3. Lista operacji niewybranych do finansowania

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nr 29/2023

1. Lista operacji zgodnych z LSR
2. Lista operacji wybranych do dofinansowania
3. Lista operacji niewybranhych do dofinansowania

 

INWESTYCJE W OBSZARZE TURYSTYKI I REKREACJI nr 30/2023

1. Lista operacji zgodnych z LSR
2. Lista operacji wybranych do dofinansowania

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD