Skład Rady ds wyboru projektów

 1. Aleksandra Sawicka - sektor publiczny
 2. Piotr Wandas - sektor publiczny
 3. Magdalena Paciorek - sektor społeczny
 4. Barbara Kopeć - sektor publiczny
 5. Piotr Kozłowski - sektor publiczny
 6. Tomasz Zabrocki - sektor społeczny
 7. Jerzy Ćwiszewski - sektor gospodarczy
 8.  Anna Stawiszyńska - sektor gospodarczy
 9. Magdalena Borsich - sektor społeczny
 10. Magdalena Mościcka - sektor gospodarczy

Protokoły z posiedzeń Rady LGD

 1. Protokół z dnia 14.02.2017
 2. Protokół z dnia 30.03.2017
 3. Protokół z dnia 28.04.2017
 4. Protokół z dnia 21.08.2017
 5. Protokół z dnia 28.07.2017
 6. Protokół z dnia 28.05.2018
 7. Protokół z dnia 20.06.2018
 8. Protokół z dnia 23.09.2019
 9. Protokół z dnia 16.01.2020
 10. Protokół z dnia 27.02.2020
 11. Protokół z dnia 02.07.2020
 12. Protokół z dnia 21.07.2021
 13. Protokół z dnia 09.09.2021