Skład Rady ds wyboru projektów

 1. Aleksandra Sawicka - sektor publiczny
 2. Piotr Wandas - sektor społeczny
 3. Magdalena Paciorek - sektor publiczny
 4. Sylwia Orłowska - sektor gospodarczy
 5. Barbara Kopeć Banach - sektor społeczny
 6. Piotr Kozłowski - sektor publiczny
 7. Tomasz Zabrocki - sektor społeczny
 8. Jerzy Ćwiszewski - sektor gospodarczy
 9.  Anna Stawiszyńska - sektor gospodarczy

Protokoły z posiedzeń Rady LGD

 1. Protokół z dnia 14.02.2017
 2. Protokół z dnia 30.03.2017
 3. Protokół z dnia 28.04.2017
 4. Protokół z dnia 21.08.2017
 5. Protokół z dnia 28.07.2017