Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska informuje, że w dniu 20.03.2018r. rozstrzygnięto nabór ofert w ramach Zapytania ofertowego o wykonanie aplikacji mobilnej.
Wyniki Zapytania Ofertowego o wykonanie aplikacji mobilnej:
Do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.
Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę AMISTAD Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.
Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów.

 

Załącznik - Protokół z wyboru Wykonawcy