Przed przystąpieniem do prac wykonano szczegółową dokumentację opisową i fotograficzną - obrazującej stan zachowania obiektu przed pracami konserwatorskimi.
Następnie przystąpiono do demontażu poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. Wstępnie oczyszczono je z luźnych nawarstwień kurzu i pajęczyn, a następnie zabezpieczono na czas transportu. Stacje przewożono po dwie wkładając pomiędzy nie cienkie pilśniowe płyty i piankowe przekładki w celu zapewnienia właściwej amortyzacji.
Konserwacja i restauracja odbywała się w pracowni w Poznaniu.
Po przywiezieniu do pracowni wykonano dezynfekcję całej powierzchni.
Przystąpiono do usunięcia wtórnych przemalowań i retuszy wykonanych w technologii olejnej za pomocą okładów z waty nasączonej acetonem i pozostawienia ich pod przykryciem przez około 15 minut. Po tym czasie warstwy przemalowań marszczyły się i były usuwane mechanicznie. Aceton bardzo szybko odparowuje z powierzchni. W ten sposób zostało zminimalizowane ryzyko rozmiękczenia gipsu.
Przeprowadzono impregnację elementów drewnianych poprzez naniesienie pędzlem na ich powierzchnię.
Uzupełniono ubytki drewnianej snycerki flekami z drewna, a mniejsze ubytki uzupełniono dwuskładnikową żywicą epoksydową.
Uzupełniono ubytki mechaniczne gipsowego podłoża oraz elementów rzeźbiarskich dłonie, palce etc.
Sporządzono dokumentację konserwatorską powykonawczą - fotograficzną i opisową.
 
Całkowity koszt zadania 84100,94 zł finansowany przez:
 
  1. Dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 75 000,00 zł
  2. Parafia p.w. św. Barbary w Radawnicy – 9100,94 zł