W ramach operacji zamontowano urządzenie Street Work Out z bezpieczną nawierzchnią tj. matą gumową,  utwardzeniem ścieżek oraz uzupełnieniem parku poprzez posadowienie czterech ławek, kosza na śmieci, stojaka na rowery i tablicy regulaminowej.                 
 Operacja ma charakter ogólnodostępny oraz niekomercyjny i służy lokalnej społeczności.
Potrzeba realizacji operacji zgodna jest z celami LSR. Realizacja operacji wpływa na zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców wsi, gminy i powiatu oraz mieszkańców obszaru wchodzących w skład LGD. Park jest zlokalizowany przy hali sportowej. W późniejszym okresie zaplanowane jest również zagospodarowanie wolnego terenu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz zeskoku. Docelowo ma powstać kompleks sportowo - rekreacyjny. Park dostępny jest  całodobowo oraz całorocznie, pozbawiony jest też barier  architektonicznych  dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja jest innowacyjna  z uwagi na to, iż  wśród gmin  należących do Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska nie funkcjonuje tego typu  obiekt o tak szerokim zakresie i  innowacyjnej technologii wykonania. W późniejszym etapie  zostaną przeniesione urządzenia do siłowni zewnętrznych, które obecnie zlokalizowane są w centrum wsi. W etapie końcowym zaplanowano również nasadzenia roślin i krzewów, co korzystnie wpłynie na środowisko i walory estetyczne.