Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska zaprasza do składania ofert na zorganizowanie trzydniowego wyjazdu na obszar LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod numerem: 17/26/06/2018

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 Projekt umowy

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia