Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska zaprasza do składania ofert na wykonanie i opracowanie aplikacji mobilnej.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań