Uczestnictwo w Szkoleniu Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej oraz Podziękowania za Współpracę

Uczestnictwo w Szkoleniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Podziękowania za Współpracę

  • 2024-06-10

Na zaproszenie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie st. kpt. Krzysztofa Olczaka, Dyrektor biura LGD Krajna Złotowska Marek Romaniec wraz z pracownikami uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 

Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co jest nieocenione zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Program szkolenia obejmował zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyliśmy się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jak udzielać pomocy w przypadkach nagłych.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego, Komendant PSP w Złotowie zaprosił nas na zwiedzanie świeżo wyremontowanego budynku Powiatowej Straży Pożarnej. Dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć nowoczesne wyposażenie oraz zapoznać się z warunkami, w jakich pracują strażacy.

Na zakończenie wizyty, Komendant PSP w Złotowie złożył na ręce Dyrektora podziękowania za dotychczasową współpracę. Wyrazy uznania od tak ważnej instytucji są dla nas motywacją do dalszej pracy i zaangażowania.

Udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz możliwość zwiedzenia nowoczesnego budynku Powiatowej Straży Pożarnej były dla nas wyjątkowym doświadczeniem. Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie i wyrazy uznania, które otrzymaliśmy od Komendanta PSP w Złotowie. Współpraca z Powiatową Strażą Pożarną jest dla nas nie tylko zaszczytem, ale również zobowiązaniem do kontynuowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa naszej społeczności.