Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

  • 2024-06-06

6 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska. Spotkanie to było poświęcone rozpatrzeniu protestu beneficjenta oraz ponownej ocenie kryteriów lokalnych.

Podczas posiedzenia został omówiony protest złożony przez jednego z beneficjentów. Celem tej części spotkania było dokładne przeanalizowanie zgłoszonych zastrzeżeń oraz wypracowanie rozwiązań, które będą zgodne z regulaminem stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami.

Drugim istotnym punktem posiedzenia była ponowna ocena kryteriów lokalnych. Rada podjęła się analizy obowiązujących kryteriów w kontekście ich adekwatności do aktualnych potrzeb i warunków lokalnych. Dyskusja miała na celu upewnienie się, że kryteria te są sprawiedliwe, transparentne i sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi regionu.