Prośba do osób składających wnioski w ramach naborów

Prośba do osób składających wnioski w ramach naborów

  • 2018-04-16

Szanowni Beneficjenci,

z dniem dzisiejszym rozpoczynamy nabór wniosków.

Przypominamy, iż wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, trwale spięty. Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku i biznesplan oraz załączniki.

Wnioski powinny być zapisane w wersji PDF oraz EXCEL, natomiast załączniki w wersji PDF.

Zwracamy się z serdeczną prośbą, aby wnioski wpływały do nas w miękkich teczkach (jak na zdjęciu poniżej), nie w segregatorach, ponieważ znacznie ułatwi to nam ich późniejszą archiwizację.

Z góry bardzo dziękujemy za wzięcie pod uwagę naszej prośby.