Konkurs Sołtys Ziemi Złotowskiej 2023

Konkurs Sołtys Ziemi Złotowskiej 2023

  • 2024-02-06

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska jest organizatorem Konkursu na Sołtysa Ziemi Złotowskiej 2023!

Oto najważniejsze informacje o konkursie:

1️⃣ Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

2️⃣ Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu złotowskiego.

3️⃣ Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii: "Sołtys Ziemi Złotowskiej 2023".

4️⃣ Ocenę merytoryczną przeprowadzi Kapituła Konkursu, która wyłoni laureatów Konkursu.

5️⃣ Na podstawie kart zgłoszeniowych kandydatów Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia dla sołtysów z każdej gminy powiatu złotowskiego.

6️⃣ Konkurs przeprowadzony będzie w jednym etapie. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 7 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

7️⃣ Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Linki do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa
Regulamin Konkursu

To wyjątkowa okazja, by wyróżnić i uhonorować zaangażowanie sołtysów w rozwój naszej społeczności. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału oraz życzymy powodzenia wszystkim kandydatom!