Zaproszenie do udziału w zajęciach kulinarnych dla dzieci i młodzieży

Zaproszenie do udziału w zajęciach kulinarnych dla dzieci i młodzieży

  • 2018-04-10

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W WARSZTATACH:

 

1. Uczestnikiem warsztatów mogą być mieszkańcy powiatu złotowskiego w wieku szkolnym (dzieci i młodzież).
2. Uczestnik warsztatów nie może być pełnoletni. Pod uwagę brany jest rok urodzenia.
3. Uczestnikiem warsztatów może być osoba małoletnia, której rodzic/ opiekun prawny wyraził zgodę na jej udział w projekcie.
4. Rekrutacja uczestników warsztatów dokonywana jest za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
5. Formularz zgłoszeniowy winien być wypełniony na udostępnionym wzorze i podpisany czytelnie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata na warsztaty.
6. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska do dn. 16.04.2018 r. włącznie:
  • osobiście: do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska w Złotowie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15:00;
  • pocztą tradycyjną: Al. Piasta 32, 77-400 Złotów
  • pocztą e-mail na adres: biuro@krajnazlotowska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać: zgłoszenie na warsztaty kulinarne).
7. O terminowości złożenia Formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura LGD.
8. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do warsztatów.
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób), o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do udziału w zajęciach zadecyduje kolejność zgłoszeń.
10. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest uczestniczyć w całym cyklu zajęć, na który składają się: jednodniowy warsztat kulinarny wprowadzający „Krajna od Kuchni” oraz jednodniowe warsztaty kulinarne zbiorcze „Krajeńskie Smaki”.
11. Każdy uczestnik warsztatu wprowadzającego „Krajna od kuchni” winien wziąć udział w jednym z czterech warsztatów zbiorczych „Krajeńskie Smaki”. Podział na grupy zostanie dokonany podczas warsztatu wprowadzającego.
12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska zapewnia uczestnikom dojazd na miejsce warsztatów odbywających się wyłącznie poza obszarem powiatu złotowskiego.
13. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
14. Materiały na warsztaty zapewniają Organizatorzy, tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska,  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie Nasza Krajna, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.
15. Warsztaty kulinarne organizowane są w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów, który dostępny jest w Formularzu Zgłoszeniowym.
 
Do pobrania: