Poddziałanie 19.2 - Aktualizacja formularzy

Poddziałanie 19.2 - Aktualizacja formularzy

  • 2022-08-04

Szanowni Państwo,
 
W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 wprowadzających zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zmianie ulegają następujące dokumenty:
- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 
Ww. formularze znajdują się także na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
oraz na stronie internetowej UMWW pod adresem:
 
Wyżej wymienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.