Posiedzenie Zarządu LGD

Posiedzenie Zarządu LGD

  • 2020-09-08

W Auli Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji wdrażania LSR oraz przedstawienie koncepcji projektów współpracy.