Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

  • 2020-05-08

Szanowni Państwo,
informujemy, że w zakładce NABORY pojawiły się aktualne ogłoszenia o naborze wniosków na przedsięwzięcia:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej 18/2020
2. Rozwijanie działalności gospodarczej 19/2020
3. Inwestycje o obszarze turystyki i rekreacji 20/2020
4. Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR 21/2020
5. Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów i rynków lokalnych 22/2020
6. Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego 23/2020

Jednocześnie informujemy, że skorzystanie z doradztwa indywidualnego jest możliwe po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Telefon: 67 263 33 98