Wnioski złożone w ramach naboru grantowego

Wnioski złożone w ramach naboru grantowego

  • 2020-01-16

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia:

2.2.2 Inwestycje w obszarze dziedzictwa historycznego i kulturowego 4/2020/G
            Wpłynęły 4 wnioski.

3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej wpływające na wzrost aktywności  mieszkańców i włączające osoby z grup defaworyzowanych 5/2020/G
           Wpłynęło 19 wniosków.

3.3.1 Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 6/2020/G
           Wpłynęły 3 wnioski.