Szkolenie dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenie dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

  • 2019-02-11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Skarbowy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie zapraszają przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych na spotkanie szkoleniowe. Szkolenie odbędzie się 12 lutego br o godzinie 13:00 w Auli Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Również będzie możliwość skonsultowania procedury rejestrowania nowych Kół Gospodyń Wiejskich w systemie ARiMR.

Zapraszamy!