Projekt Współpracy

Projekt Współpracy

  • 2019-02-07

Projekt Współpracy realizowany przez cztery Lokalne Grupy Działania dobiegł dziś końca. W Sali Konferencyjno-Bankietowej ROLNIK w Złotowie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób.

Zaproszonych gości powitał Prezes Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska, Przemysław Kurdzieko. Wśród gości znaleźli się między innymi: wicestarosta Powiatu Złotowskiego Małgorzata Sameć, skarbnik Grzegorz Piękoś, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka. Prezydent Piły Piotr Głowski, Burmistrz Złotowa Adam Pulit, wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki, wójt gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski i zastępca wójta gminy Złotów Paweł Michalski.

W programie konferencji znalazły się cztery prelekcje. Pierwszą z nich wygłosił Dyrektor Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska - Marek Romaniec. Prezentacja ta była kompleksowym podsumowaniem Projektu oraz przedstawieniem efektów zrealizowanych działań.

Kolejne wystąpienie należało do prof. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek, która swoją obszerną wiedzą z zakresu gwary krajeńskiej zainteresowała wszystkich zebranych. Wraz z "Krajniakami" zaśpiewane zostały tradycyjne piosenki z regionu Krajny Złotowskiej: "Na Krajniaccich Smugach" oraz "Krajeńska kołysanka dla Maleńkiego".

Trzecia prelekcja poprowadzona przez dr Sławomira Łanieckiego dotyczyła  publikacji wydanej w ramach Projektu Współpracy. Mowa oczywiście o "Leksykonie Krajny", który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz pasjonatów historii, odwiedzających nasze tereny.

Po zapoznaniu się z książką, przybyli goście mieli okazję posłuchać o dziedzictwie przyrodniczym obszaru Krajny. Opowiadała o nim dr Ewa Krasicka-Korczyńska.

Cykl prelekcji zakończyło natomiast przemówienie Sławomira Rekowskiego (Stowarzyszenie NASZA KRAJNA), który przybliżył ideę aplikacji mobilnej "Rajza - na szagę przez Krajnę". Projekt "Cztery Pory Roku na Krajnie" zakładał stworzenie takiej aplikacji, która zostanie w całości poświęcona Krajnie i będzie promować jej walory. Cel ten został osiągnięty dzięki owocnej pracy wszystkich zaangażowanych osób.

Wydarzenie uświetnił występ kapeli podwórkowej "Znad Mochla", która dała wspaniały koncert.

Projekt Współpracy "Cztery Pory Roku na Krajnie" realizowany był przez:

- Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska

- Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

- Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

- Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i mamy nadzieję, że efekty zrealizowanego Projektu będą owocowały przez długi czas.