Informacja

Informacja

  • 2018-11-07

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 20.11.2018 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w:
- Urzędzie Miasta i Gminy Okonek w godz. 08:00-10:30,
- Starostwie Powiatowym w Złotowie w godz. 11:30-14:00.
 
Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu:
- dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE,
- oraz informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych.
 
Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury obowiązują przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.
 
Miejsce dyżuru:
Urząd Miasta i Gminy Okonek
ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
w godzinach 08:00-10:30.
 
Starostwo Powiatowe w Złotowie
Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów
w godzinach 11.30 - 14.00.