Zaproszenie do udziału w spotkaniu - Współpraca organizacji z urzędem

Zaproszenie do udziału w spotkaniu - Współpraca organizacji z urzędem

  • 2018-11-05

Współpraca organizacji z urzędem
 
Dobra współpraca z samorządem lokalnym w znacznym stopniu ułatwia działalność fundacji i stowarzyszeń. Zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat możliwości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego, które odbędzie się  8 listopada w godzinach 9.30-12.00 w Złotowie.
 
Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedstawicieli fundacji I stowarzyszeń.
 
Podczas spotkania omówimy:
- formy współpracy – sprawdzimy, które są najbardziej skuteczne
- dokumenty regulujące współpracę – omówimy Programy Współpracy na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz lokalnym i wskażemy, dlaczego to jeden z najważniejszych dokumentów regulujących współpracę
- wyzwania i trudności we współpracy – odpowiemy na pytanie, jak efektywnie i skutecznie współpracować.
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Wojewódzkiego udział w spotkaniu jest bezpłatny. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
 
Zgłoszenia do udział w spotkaniu prosimy przesyłać na adres: malgorzata.gruczol@pisop.org.pl lub telefonicznie 534 205 699 najpóźniej do 6 listopada.
 
Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Centrum PISOP.
 
Zapraszamy serdecznie!