Bezpłatne spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne

  • 2018-10-08

Informujemy, że 17.10.2018 r. odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne "Kwalifikacje na PLUS - wsparcie z Unii Europejskiej" organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz Fundację Promocji Gmin Polskich.

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przybliżenie możliwości wsparcia w zakresie źródeł finansowania szkoleń, kursów. Dodatkowo na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt grantowy prowadzony przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach którego przewidziana  jest możliwość uzyskania grantów w wysokości do 150 tys. zł, 100% dofinansowana, brak wkładu własnego!
Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z możliwości przygotowania wniosku.
Do kogo kierowane jest spotkanie:
Spotkanie skierowane jest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostek podległych (szkoły, biblioteki, domy kultury) oraz organizacji pozarządowych.
Przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie szkoleń i kursów.
 
Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia
15.10.2018 r. do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl
 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 15.10.2018 r. do godziny 15:00.
  
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: