Tak się bawi KGW!

Tak się bawi KGW!

  • 2018-09-28

Piątkowy wieczór upłynął pod znakiem zabawy, śpiewów oraz bogato zastawionych stołów. Kolejna Biesiada Kół Gospdyń Wiejskich już za nami. Tym razem odbyła się w Wielkim Buczku.

W Biesiadzie udział wzięło ponad 20 Kół Gospodyń Wiejskich, Sołectw oraz Stowarzyszeń. Na sali nie zabrakło również zaproszonych Gości, wśród których znalazł się Starosta Złotowski, Ryszard Goławski. Atmosfera wydarzenia była niezwykle ciepła i swojska, o co zadbały członkinie poszczególnych Kół, które specjalnie na tę okazję przygotowały swoje popisowe potrawy. O stronę muzyczną Biesiady zatroszczył się natomiast Pan Henryk Szopiński. Przygrywając na akordeonie, porwał do śpiewu wszystkich zebranych. Biesiadne ballady śpiewane były do późnych godzin wieczornych. Wydarzenie umiliło wręczanie podziękowań dla wszystkich uczestników. Dyrektor Biura LGD wyraził swoje podziękowania za angażowanie się w inicjatywy lokalne i wkład, jaki wnoszą Koła Gospodyń Wiejskich w kulturę Krajny Złotowskiej. Jesteśmy przekonani, że wspólne biesiadowanie jeszcze bardziej zintegrowało środowiska wiejskie oraz przypomniało, jak wspaniałe są spotkania przy stole. Oby takich okazji było jak najwięcej!